Jian Ce: La Grande Illusion
Wang Wenfei, LEAP Magazine, Nr. 43, Feb. 2017
 
 
  © Ce Jian 2020